Privacybeleid UWS - UWS - United Web Service

UWS - UNITED WEB SERVICE
Tel: +31850470575
   
logo uws
UWS Logo
Ga naar de inhoud

Privacybeleid UWS


Privacy Policy UWS.B.V United Web Service.

Wij van UWS.B.V willen u bedanken voor het vertrouwen dat u in ons stelt door onze websites te gebruiken en wij zullen dit dan ook niet schaden. Wij hebben de verantwoordelijkheid om uw privacy zo goed mogelijk te beschermen.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van UWS.B.V en haar websites. UWS.B.V is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

UWS.B.V respecteert de privacy van alle gebruikers van haar websites en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld en beveiligd wordt opgeslagen.

Welke informatie verzamelen wij en hoe wordt dit bewaard ?
UWS.B.V verzamelt, bewaart en gebruikt alleen die informatie welke noodzakelijk wordt geacht om u de best mogelijke dienstverlening en gebruikerservaring op onze websites te bieden. Wanneer u gebruik maakt van een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de diensten uit te kunnen voeren. De verstrekte gegevens worden opgeslagen op de beveiligde servers van One.com en worden vertrouwelijk behandeld.

Doeleinden.
Onze doelstelling is uw informatie te beschermen, zowel in het kader van Internet als in al onze andere types relaties. U bent vrij om onze sites te bezoeken, informatie in te winnen over onze diensten, kennis te nemen van het laatste nieuws of van onze nieuwe diensten, zonder ons persoonlijke informatie te moeten verstrekken. Indien u echter handelingen wenst uit te voeren op of via de sites, zult u zich moeten inschrijven als Partner c.q cliënt. Zonder uw toestemming wordt geen enkele persoonlijke informatie die u aanleverd doorgegeven aan derden (buiten UWS.B.V, onze affiliate sites en onze marketing en/of database partners). Wij houden alle gegevens betreffende uw privacy up-to-date, volgens (GDPR) Europese Privacyregels. UWS.B.V verzameld of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid en Algemene Voorwaarden. Tenzij wij van tevoren nadrukkelijk uw toestemming hiervoor hebben gevraagd en verkregen hetzij Telefonisch of per Email.

Waar gebruikt UWS.B.V uw gegevens voor.
Om de overeengekomen overeenkomst uit te kunnen voeren, zodat wij de door u gekozen dienstverlening kunnen leveren.
Uw gegevens kunnen ook gebruikt worden om de nieuwsbrief te versturen of andere boodschap te sturen b.v via Email.
UWS.B.V doet er alles aan om de gebruikservaring van onze website(s) te verbeteren. De gegevens worden dan ook gebruikt voor deze doeleinde, alsmede het optimaliseren en beveiligen van het aanvraagproces.
Voor het verwerken van de door u aangevraagde offertes. Uw gegevens worden dan mogelijk gebruikt ter vertificatie en om u in contact proberen te brengen met maximaal 4 leveranciers van het product of de dienst die u heeft aangevraagd via onze sites.

Onze nieuwsbrief.
Wenst u onze nieuwsbrief niet meer te ontvangen, dan kunt zich hiervoor afmelden via de link die u onderaan elke nieuwsbrief aantreft of via de link in de websites.
Het is mogelijk dat uw gegevens gebruikt worden om contact op te nemen ter controle of om de overige dienstverlening van UWS.B.V aan te bieden aan uw bedrijf.

Derden.
Wij volgen de Europese Privacyregels (GDPR) en hebben een Data Protection Manager aangesteld die de implementatie van alle GDPR regels binnen ons bedrijf nauwkeurig opvolgt. De Data Protection Manager is het aanspreekpunt voor alle vragen of opmerkingen omtrent data en privacy. Je kan onze Data Protection Manager bereiken door te mailen naar privacyadministrator@uws-bv.com

Door gebruik te maken van onze websites en de Algemene Voorwaarden te accepteren geeft u toestemming om uw gegevens op te slaan en te gebruiken voor de daarvoor bestemde doeleinde. De bij UWS.B.V aangesloten partners zijn contractueel gebonden om uw gegevens uitsluitend te gebruiken om naar aanleiding van uw aanvraag een offerte uit te brengen of daaromtrent contact met u op te nemen.

De mogelijkheid bestaat dat UWS.B.V op grond van geldende wet- en regelgeving gevraagd wordt gegevens te verstrekken aan instanties als de Justitie en overige opsporingsdiensten in belang van een lopende onderzoek. UWS.B.V zal uitsluitend persoonlijke gegevens verstrekken als wij daar wettelijke toe verplicht zijn.


Uitloggen
Terug naar de inhoud